Naším posláním je šíření osvěty regionalistických témat mezi laickou, ale i odbornou veřejností

Forpolis je volně tvořená platforma, která vznikla za podpory FSE UJEP. Cílí na všechny aktéry regionálního rozvoje, ať už se jedná o zastupitele, starosty obcí nebo zpracovatele strategických a rozvojových dokumentů obcí.

Věnujeme se i popularizaci regionalistických a jim příbuzných témat v široké veřejnosti. Platforma Forpolis se zabývá tématy, která ovlivňují rozvoj obcí a jejich vliv na stav okolní krajiny.