Aktuality

3.6.2021

Pozvánka na setkání FORPOLIS

Vážení příznivci naší platformy, dovolte mi, abych Vás srdečně pozval na další setkání, které se opět odehraje za pomocí internetového nástroje SKYPE. Schůzka naší platofrmy je […]
25.5.2021

Integrovaný rozvoj obce a Ústecký kraj

Zdroj: Informace Ústeckého kraje a krajského úřadu – duben 2021, ročník 21.
25.5.2021

Rekordy paneláků!

Panelové domy jsou takřka rozesety po celé naší republice. Je to zčásti dáno také naší minulostí. Některé panelové domy dokonce někdy matou i návštěvníky některých malých […]
25.5.2021
Chybí zeleň ve městech?

Zelené stěny jako řešení nedostatku zeleně ve městech?

Velmi zajímavý pohled na řešení problému nedostatku zeleně ve městech poskytuje internetový portál “Právní prostor”, na který bychom Vás rádi upozornili! Zelené stěny – ale i […]
25.5.2021

Venkov chce být také Smart!

Proč by měla být chytrá jenom města a venkov „ostrouhat“? Odborníciz několika fakult Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem si na téma chytréhovenkova posvítili. […]
8.2.2021

Výtvarná soutěž pro památník v Mostě

Statutární město Most se dlouhodobě hlásí k hornickým tradicím a hornictví jako takovému. Pro uctění hornických tradic, ale i památky jejich obětí bylo navrženo zřídit pietní […]