Nová strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

Strategie rozvoje Ústeckého kraje
10.12.2020

Nová strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

  • Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
    • Rozvoj území je již dlouhodobě spjat s podporou fondů a programů Evropské unie. Letošní rok je zlomový, protože končí programové období 2014 – 2020 a další se rozjíždí. Na období 2021 – 2027 se aktualizuje a připravuje řada strategických a koncepčních dokumentů na různých úrovních. Pro regionální rozvoj je v celostátním měřítku zásadní Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Přečtěte si o ní více na webu MMR ČR.