Pozvánka na setkání FORPOLIS

Integrovaný rozvoj obce a Ústecký kraj
25.5.2021
Původní druhy rostlin a hmyzu do měst. I to přináší motýlí louky
10.6.2021

Pozvánka na setkání FORPOLIS

Vážení příznivci naší platformy,

dovolte mi, abych Vás srdečně pozval na další setkání, které se opět odehraje za pomocí internetového nástroje SKYPE. Schůzka naší platofrmy je naplánována
na 24. 6. 2021 od 16:00 hod.

Prosím, připojte se přes link: https://join.skype.com/fdNCBD4i85Hn

  1. Představení nových členů
  2. Info o aktualitách na webu a v tisku
  3. Dotazník územně-plánovací konflikty
  4. BP a DP vyvolané krajem
  5. Téma podzimního workshopu Hruška, sociální inovace na venkově
  6. Diskuse na téma participace při revitalizaci brownfields
  7. Různé

Budeme se těšit na viděnou a na slyšenou!

Za platformu
Martin Domín
forpolis@ujep.cz