Strategie rozvoje Ústeckého kraje

Nová strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
29.2.2016
Mapový portál Ústeckého kraje
10.12.2020

Strategie rozvoje Ústeckého kraje

Ústecký kraj představuje svůj základní rozvojový dokument. Strategie rozvoje ÚK akcentuje rozdíly v podmínkách a sociálních a ekonomických charakteristikách regionů v rámci kraje. Tento zastřešující dokument definuje největší problémy, úkoly a výzvy, které mají zásadní význam pro harmonický rozvoj kraje ve všech aspektech ve střednědobém horizontu. Prolistujte si dokument online!