Příspěvek od našich kolegů: Zhodnocení přínosu MAS pro formování reimage OBCÍ v uhelných regionech

Výtvarná soutěž pro památník v Mostě
8.2.2021
Venkov chce být také Smart!
25.5.2021

Příspěvek od našich kolegů: Zhodnocení přínosu MAS pro formování reimage OBCÍ v uhelných regionech

Cílem projektu je zjistit, jaký je přínos MAS Naděje o.p.s. pro rozvoj obcí a území a pro zlepšení jejich image, které je negativně ovlivněno lokalizací území v těžebním regionu Práce zodpovídá i výzkumnou otázku, zda místní akční skupina vytváří ve svém rozvoji a strategiích opatření, která mají za cíl měnit image obcí v těžebních regionech. Z metodického hlediska jsou v projektu analyzovány projekty, které MAS realizovala, vybrané projekty byly zdokumentovány díky terénnímu výzkumu v MAS Naděje o.p.s. a díky rozhovorům se starosty obcí v MAS i představiteli MAS. V práci byla užita statistická a ostatní data nejen z MAS Naděje o.p.s., ale i z CZSO.  V rámci analýzy projektů bylo zjištěno, že z dostupných výzev MAS žadatelé o dotace využívají spíše ty dotační tituly, které přispívají k dobré ekonomické stabilitě, např. zaměstnanost nebo sociální služby a téma reimage považují spíše za vedlejší. Lze dále konstatovat, že MAS pomáhá transformovat image obcí ve strukturálně narušeném regionu pouze v určitých oblastech, samotný problém reimage obcí a území na úrovni MAS není komplexně řešeno.  

Celý článek včetně sborníku naleznete zde.

zdroj: http://www.masnadeje.cz/m/mas-nadeje-ops/uzemni-pusobnost-2021-2027/