Původní druhy rostlin a hmyzu do měst. I to přináší motýlí louky

Pozvánka na setkání FORPOLIS
3.6.2021

Původní druhy rostlin a hmyzu do měst. I to přináší motýlí louky

Motýlí louka. Trend, který se nyní ve městech vyskytuje poměrně nevzácně, přesto jsou ojedinělé ty, které to dělají správně (alespoň v kontextu úmyslu navrátit původní druhy rostlin do městských částí).

Louky ve městech jsou fenoménem. Od roku 2019 tento fenomén nabral na síle a jejich intenzivní propagování je i dodnes patrné. Jak ale motýlí louky městu pomáhají? Anebo jsou jen na okrasu? Existují dva základní druhy uměle vysévaných luk. Ty, které jsou určeny pro potěchu oka (obsahují semena převážně okrasných rostlin a mnohdy i cibulovin). A pak také ty, které se snaží navrátit původní byliny na místa, odkud byly lidskou činností postupně vystrnaděny.

Motýlí louka v parku Šibeník v Mostě

Město Most jako reprezentant této činnosti přišlo (na podnět našeho člena Martina Domína) s 5 loukami, které byly vysety již v roce 2019. Jak ale autor celého projektu uvádí, louky se budou postupně vyvíjet až 5 let. Do té doby budou mezi sebou jednotlivé druhy hledat rovnováhu a utvoří si vlastní “mikro” ekosystém. Město Most nechalo vyčlenit 5 luk v parku Šibeník, který je obklopen městem a kudy projdou denně stovky a možná i tisíce obyvatel. Park je vnímán jako rekreační plocha pro sportovce, pejskaře ale i pro ty, co se chtějí jen tak projít s kočárkem po zeleném vrchu.

Zlatohlávci tmaví na květu kopretiny bílé

Součástí parku je tak najednou 5 kvetoucích ploch, které bzučí a pohledem lákají všechny přítomné. Všem čtenářům je jasné, že 5 kvetoucích ploch město a nedostatek původních druhů rostlin zcela nezachrání. Tyto plochy jsou ale testovací a budou postupně rozšiřovány.

Aby plochy nekvetly jen tak, přišel autor projektu s další realizací. Jedna specifická motýlí louka byla vysazena na pozemku jedné základní školy v Mostě. Přes zimu pro ní žáci vytvoří při praktickém vyučování hmyzí domky a informační cedule. Tato plocha bude využívána při výuce přírodopisu a zeměpisu. Právě tato plocha byla osazena jinými než původními druhy bylin. Je druhově pestřejší a obsahuje i trvalky. Druhová různorodost byla zvolena proto, aby žáky zaujala a motivovala je v poznávání jak rostlin, tak hmyzu, který je navštěvuje.

Rozkvétající motýlí louka v Mostě

Autor textu: Martin Domín, 10. 6. 2021