Klášter Plasy jako barokní skvost na vodě

Mapový portál Ústeckého kraje
10.12.2020
Výtvarná soutěž pro památník v Mostě
8.2.2021

Klášter Plasy jako barokní skvost na vodě

Stavba, která nemá obodby se nachází 20 km severně od Plzně, kousek od Kralovic v okresu Plzeň-sever. Plaský konvent v klášteře stojí již 300 let na vodě.

Klášter Plasy dnes známe jako památku pod správou Národního památkového ústavu, který spravuje jeho hlavní budovy. Ono klášter to není jen jedna budova, ale jejich soubor. Každá z nich pak má své specifické postavení.

Opatství Nanebevzetí panny Marie, jak se mu dříve běžně říkalo, má unikátní stavbu konventu. Konvent je obytná budova mnichů. V Plasích jej nechal vytvořit opat plaského kláštera Eugen Tyttl. Pro jeho stavbu si vybral architekta J. B. Santiniho. Ten začíná se stavbou v roce 1711. Jejího konce se nedožil, ale stavebníci dokázali opatu Eugenovi Tyttlovi předat stavbu jako “hrubou stavbu” k užívání v roce 1738. Toho roku zemřel i sám donátor stavby.

Budova konventu plaského kláštera je postavená na velmi důmyslném vodním podloží. Jeho základy tvoří 5 103 dubových pilot. To jsou dubové kmeny, které jsou různě dlouhé (2 až 8 m) a jsou zatlučeny vertikálně do země. Tyto piloty tvoří základ pro dubový rošt, který je na pilotách následně položen. Ten je tvořen 500 podélnými a 1 173 příčnými trámy. Dubový rošt rozkládá váhu celé budovy, která je na něm postavena. Celá stavba využívá pouze přírodní materiál – dubové dřevo, pískovec, břidlici, písek a krom cihel také vodu. Voda ale není zde vnímána jako přísada do pojidel, ale s jistou (malou) nadsázkou lze tvrdit, že voda je zde tím prvkem, který celou budovu drží dodnes pohromadě. Voda je mezi trámy a piloty dodnes v jejím ryzím stavu. Celá výše popsaná dubová konstrukce je zalita vodou. Voda zapříčiní to, že dubové dřevo je díky ní konzervováno a chráněno před přístupem vzduchu. Laicky se traduje, že dubové dřevo ve vodě zkamení. Jisté chemické procesy ve smyslu mineralizace dřeva skutečně probíhají, ale je to proces, který bude trvat dlouhé tisíce let.

Větrání jako běžná součást stavby

Odpovědí na to, proč řešit pohyby vzduchu v historické budově je hned několik. Dobré větrání budovy pomáhá zbavovat se přebytečné vlhkosti a s ní spojených plísní a vlhnutí maleb nebo okrasných štuků. Geniální architekt J. B. Santini-Aichel nechal pod rajský dvůr, kolem kterého se rozprostírá celý konvent čtvercového půdorysu, vybíhat chodbičky, které jsou předsunuty před patu domu. Tyto chodby jsou nazývány vzdušníky – právě pro jejich funkci rozvodu vzduchu. Rajský dvůr je uprostřed konventu uměle navýšen asi o 3 metry. Masa zeminy funguje jako akumulační kamna. Zemina se ohřeje a teplo z ní ohřívá vzduch uprostřed chodby. Teplý vzduch rozváděný vzdušníky se pak dostává pomocí výduchů pod okny do ambitové chodby v přízemí. 

Reprezentativní schodiště v konventu v Plasích

Více Vám nenabízíme ne snad proto, že bychom nechtěli, ale proto, abyste klášter navštívili a podpořili jej! Budou se na Vás těšit od dubna do října na svých několika prohlídkových trasách.

https://www.klaster-plasy.cz/cs

Autor: Martin Domín