Témata

Člověk v obci a ve společenství

Zde najdete články, které se zabývají lidmi a jejich střety s veřejnou správou či se spolky, jejich činností a vlivem na veřejný život. Jedná se o témata, kde vystupuje člověk jako tvor společenský a je ovlivňován a ovlivňuje formální a neformální instituce. (Komunita v obcích, formování společenství, sociální kapitál, plánování rozvoje obcí, regionů…)

Veřejný prostor, krajina a jejich proměny

V této sekci naleznete příspěvky o veřejném prostoru, který je fomrován nejen regulacemi ze strany státu či vyšších celků, ale i ze strany obcí či jednotlivců. V této sekci je kladen důraz na dynamické jevy, ať už se jedná odstup od uhelné energetiky, developerské „kauzy“ či proměny sídel v kontextu suburbanizace…

Inovace a konkurenceschopnost nejen ve veřejné správě

Tato sekce schraňuje příspěvky, které se týkají Inovací ve veřejné správě, jako je např. SMART City či SMART Village. Jsou zde příspěvky, které jsou zaměřeny na technologie, které ovlivňují chod obcí (regionů) a jejich obyvatelstvo.

Kultura, historie, dědictví

Zde najdete články, které se jsou svou tématikou spjaty k historii a k lidské činnosti, která utvářela nejen veřejný ale i kulturní prostor kolem nás.